หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมการทอเสื่อจากต้นกก

นักเรียนช่วยกันตัดต้นกกเพื่อนำไปใช้ทอเสื่อ

ตัดใบของต้นกกเพื่อนำไปปลูกขยายพันธุ์และนำลำต้นแบ่งครึ่งออกเป็นเส้น
นำไปตากแดดให้แห้งเพื่อนำไปใช้ทอเสื่อ

ช่วยกันขนต้นกกอย่างสนุกสนาน

นำต้นกกที่แห้งแล้วมาทดเป็นเสื่อสำหรับใช้ประโยชน์ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น